XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

En PUK-koden, eller PIN låsa upp nyckelkoden, är det nödvändigt att låsa upp ett SIM-kort eller abonnentidentitetsmodul, som har låst eftersom användaren har upprepade gånger angett fel PIN-kod.

Syfte

Mata in en felaktig PIN-kod (personligt identifieringsnummer) i vissa mobiltelefoner tre gånger får SIM-kortet inaktiveras. Denna säkerhetsfunktion skyddar integriteten hos telefonanvändare. Utan denna funktion skulle en person med ont uppsåt har obegränsad chanser att gissa rätt PIN-kod och få tillgång till telefonen.

Om att få PUK-koden

En telefon som visar ett meddelande som begär en PUK-koden kan inte låsas upp utan en kod från telefonens tjänsteleverantören. Kundservice är det övergripande ansvaret för att tillhandahålla PUK-koden och, beroende på telefonbolaget. PUK-koden kan ibland låsas upp från användarens personliga kontosida på tjänsteleverantörens webbplats.

Felaktig PUK-kod

Mata in en felaktig PUK-kod ett visst antal gånger, vanligtvis 10, kan leda till permanent avaktivering av SIM-kortet. I detta fall är det nödvändigt att köpa ett nytt SIM-kort.