XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

BlackBerry smartphones har många sätt du kan anpassa din kontaktlista. Du kan lägga till adresser, e-post, webbsidor, användarkontonamn, födelsedagar, årsdagar och annan information till en kontakt. Du har förmågan att gå tillbaka när som helst göra ändringar i en kontakt, liksom. Du kan antingen ta bort en hel kontakt, eller så kan du redigera kontakt att ta bort adressen och telefonnumret och bara lämna personens e-postadress och annan information.

Instruktioner

1 Öppna menyn "Program" genom att trycka på "Meny" -knappen. Detta ligger till vänster om styrkulan.

2 Välj "Adressbok" -ikonen.

3 Hitta den kontakt du vill ändra. Du kan börja skriva namnet på personen i "Sök" högst upp, eller använd styrkulan för att bläddra igenom listan med kontakter.

4 Tryck på "Meny" -knappen medan kontakten är markerad.

5 Välj "Radera" och bekräfta borttagningen för att ta bort kontakten helt. Du kan också välja "Redigera" tryck på "Back" för att radera telefonnummer och adress, tryck på "Meny" -knappen, och välj "Spara" för att spara ändringarna.