XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Styraxel Removal


Styraxeln på ett fordon ansluter styrkolonnen till styrlådan. Denna axel är en rak bit av stål med kopplingar vid vardera änden som går axeln till sina respektive komponenter. Kopplingarna kan slitas ut över tiden, och det kommer att börja sända vibrationer i ratten. Om de lämnas därhän, kan du ha svårt att styrning och kunde komma in en olycka. För att åtgärda problemet, byt kopplingarna. Men först ta bort de gamla kopplingar.

Instruktioner

1 Pop huven. Lokalisera kopplingen som förbinder styrlänksystemet till rattstången, som är på förarsidan av fordonet, under bromskraftförstärkaren.

2 Unbolt styrkopplingen från styrkolonnen, med hjälp av 3/8-tums harskramla och ingångar. Upprepa processen för kopplingen som förbinder styrboxen till styraxeln.

3 Tryck upp styraxeln mot kolonnen och dra sedan ut styrboxen. Ta bort styraxeln från fordonet och ställ in den på sidan.

4 Unbolt styrkopplingar från styraxeln, med hjälp av 3/8-tums Ratchet och uttag, sedan dra dem från axeln.

Tips

  • Vissa bilar använder en hex-head för att justera eller ta bort kopplingarna, så kontrollera innan du går igenom processen.