XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Sektionsventil Definition


Sektionsstyrventiler är ventiler som kan staplas på varandra. Ventilerna tjänar till att förhöja den hydrauliska erfarenhet och används av många bil och industriella maskinägare.

användningar

Sektionsstyrventilen är i första hand används med hydrauliska fordon och maskiner. Hydrauliska ägare köper ventilerna för att driva olika hydrauliska funktioner från en plats. Istället för att vända på varje funktion från dess avlägsna plats på det hydrauliska systemet, kan användaren fylla samma uppgift från sektionsstyrventilstationen.

element

Den sektionsstyrventilen är sammansatt av en "inloppsgrenrör, ett utloppsgrenrör, [och] ett flertal styrsektioner mellan nämnda inlopps- och utloppsgrenrören", enligt information som presenteras i US-patent 3722540. Som insugningsröret sänder högtrycksfluid till flertalet styrsektioner, sänder utloppsgrenrör lågtrycksvätska. De olika tryck kombineras för att skicka balanserade vätskenivåer till motorn av det hydrauliska systemet.

Konstruktion

Du måste köpa varje del för sig för att bygga ett snitt styrventil. Förutom inlopps- och utloppsgrenrören, ventilen kräver också en hävstång och joystick för drift.