XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

RCA ProScan Back projection TV PS50700 startar inte


En RCA ProScan Bakprojektion TV kan uppleva många och otaliga tekniska problem, till och med ett misslyckande att slå på alls. Med din TV service i en elektronikaffär kan vara dyr, köpa en ny TV i ännu högre grad. Därför är det klokt att känna till några grundläggande felsökningssteg som kan tillämpas på denna TV, precis som alla fabrikat och modell av TV, och att man kan göra på egen hand hemma och därmed förhoppningsvis sparar tid och kostnader för att ha TV repareras eller bytas ut.

Instruktioner

1 Driva på TV: n från frontpanelen strömbrytaren för att kontrollera ett problem med TV: ns fjärrkontroll. Om dina TV: n slås på från frontpanelen strömbrytaren och inte fjärrkontrollen, byta batterier i fjärrkontrollen. Om det fortfarande inte fungerar, kan du behöva byta ut fjärrkontrollen.

2 Sätter du i strömkabeln om det har lossnat. Kontrollera inte bara eluttaget eller överspänningsskydd i vilken TV: n är ansluten, men också på baksidan av TV: n, som vissa TV-tillverkare tillåter båda ändarna av strömkabeln till vara frånkopplad.

3 Anslut TV: ns strömkabel till en annan plats i överspänningsskyddet för att kontrollera om en dålig anslutning i spänningsskydd. Om TV: n får fortfarande ingen ström från någon av spåren i grenuttag, kontrollera om strömbrytaren på överspänningsskyddet är påslagen.

4 Kringgå överspänningsskyddet genom att ansluta TV: n direkt in i en vägg eluttag. Om TV nu slås på, kan överspänningsskyddet behöver servas eller bytas ut.

5 Anslut TV till en alternativ utlopp för att kontrollera ett problem med en individuell utlopp i huset om man är tillräckligt nära. Om flera butiker fortfarande inte ge ström till TV: n, se till att du har el till den del av huset genom att slå på lampor eller andra apparater i området. Om ingen ström finns i den del av huset, kontrollera säkringsdosan för eventuella säkringar. Om du inte har en allmän elektrisk fråga som förekommer i huset, då det kan vara ett problem med TV: n och den kan behöva repareras eller bytas ut.