XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Problem med smutsiga EGR-ventiler


Avgasåterföringsventil, typiskt hänvisas till som bilens EGR-ventilen, är en av de delar som de flesta bilägare kommer att vara helt omedvetna om om de får problem med det. EGR-ventilen huvuduppgift är att styra bildandet av kvävebaserade gaser och utsläpp från din motor. En smutsig eller igensatt EGR-ventilen kommer att orsaka din bil att köra på fel sätt

ojämn tomgång

Om EGR-ventilen är smutsig eller igensatt, kommer motorn inte tomgång väl. Hosta, sputtring och kvävning vid tomgång är alla möjliga tecken på en igensatt EGR-ventil. När EGR-ventilen är smutsig, kan det fastna öppet och påverka bilens förmåga att tomgång.

stal

Om bilen är rutinmässigt motorstopp, kan din EGR-ventilen vara att skylla. På grund av det sätt på vilket vakuum arbetar för att styra luftflödet mellan insugningsröret och din EGR-ventil, för mycket vakuum kan orsaka EGR-ventilen att öppna helt och stall din motor.

kolavlagringar

Den "smuts" som täpper din EGR-ventilen och insugningsröret är inte smuts i traditionell mening. Smuts i det här fallet är kol uppbyggd från motorn och utsläppen. När kolet byggs upp till en viss punkt, hårdnar det och bildar en återstod. Denna återstod kommer i slutändan att täppa din insugningsröret och EGR-ventil, stoppa dem från att fungera ordentligt och orsakar grov tomgång och motorstopp.