XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Varje ny Audi som är köpt levereras med en fabriksgaranti. Detta innebär att för en viss tid och ett visst antal miles, är några tillverkare relaterade frågor omfattas. När du köper en begagnad Audi, dock måste du gå igenom processen att ha en längre garanti överförs till den nya ägaren. Om detta inte görs, kommer den nya ägaren inte täckas trots ha betalat för garantin.

Instruktioner

1 Slutföra överföringen formuläret på baksidan av din garantihäftet. Fyll i alla tidigare ägarens information samt den nya ägarens uppgifter. Båda parter måste underteckna överföringen.

2 Gå till en Audi återförsäljare med överförings om du redan är den nya ägaren. Garantin kan endast överföras genom en kundtjänst vård på ett återförsäljaravtal.

3 Betala återförsäljaravtalet $ 150 avgift för att överföra garantin. Skatter kommer att gälla, och beroende på ditt tillstånd, kan du behöva betala en extra avgift. Den nya ägaren inte omfattas förrän denna överföring är slutförd.

Tips

  • Överför garantin så snart som möjligt, eftersom eventuella problem som visas innan överföringen fullbordas kommer inte att omfattas.