XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Om beslag bilar


När en bil i beslag, tas det från föraren och placeras i tillfälligt förvar av en impound mycket. När ett domstolsbeslut har följts upp med och en bil i beslag och återtas av polisen eller DMV kommer bilen kvar i beslagta parti eller returneras till källan som lämnat domstolsbeslut. Bilar kostar pengar att beslagtas. Böterna och avgifter kommer senare hämtas från den person som hade tidigare innehav av fordonet.

Fungera

Fordon beslagtas när de har lokaliserats vid en hoppa spårämne, polisen eller Department of Motor Vehicles. Vissa bilar beslagtas frivilligt av ägaren, men oftast bilen måste återtas av en wrecking tjänst eller en bärgningsbil för att säkerställa att fordonet tas bort snabbt och säkert. Ett domstolsbeslut måste först erhållas innan en bil kan återtas eller tas från en fastighet. När en bil har tagits från ägaren, är det skickas sedan till en beslagta mycket som är gated, låst och under noggrann säkerhet. Detta för att förhindra stöld och för att förhindra störningar från allmänheten om bilen är en del av en brottsplats. Bilar kan återtas eftersom det fanns ett brott begåtts, har billån halkat efter på betalning, är bilen oförsäkrade eller bilen är en del av egendom som beslagtagits av regeringen att betala tillbaka skatt eller andra böter som fortfarande är olösta.

Tidsram

När en bil har en order att beslagtas återbördandet bör vara avslutad inom 24 timmar. En skip tracer kan hyras för att lokalisera ett fordon och den eftersöktes, såsom när den är parkerad och vilken adress den ligger på. När en bil är återtas på grund av ett domstolsbeslut, är bilen sedan i förvar av staten eller lokala myndigheter och kan inte återlämnas ägare tills en överenskommelse har nåtts med alla inblandade parter. De flesta bilar beslagtas på obestämd tid eller tills skickas till en polis eller statlig auktion för att säljas till högstbjudande, då medlen kommer att användas för att betala av det resterande utestående liens eller skulder mot bilen.

effekter

När en bil i beslag, skyddar bankerna, regeringen, finansinstitut och brottsbekämpning genom att ha bilen tillbaka så att den kan sättas upp för auktion eller försäljning att ta igen kostnaderna. Andra gånger, kommer att ha bilen i besittning av en brottsplats enhet bidra till att säkerställa fallet får alla bevis från olyckan. Många gånger det lån som togs ut på bilen har lämnats obetalda i flera månader i taget, vilket orsakar en efterskott i kundfordringar. När en bil i beslag, är fordonsägaren fortfarande ansvarig för att betala av återstoden av lånet. Om bilen säljs på auktion, kan skillnaden i auktionspriset och skuldbeloppet bli förlåten. Men avgifter, hanteringskostnader för transport av fordonet, titel och försäkringsavgifter fortfarande måste betalas av ägaren.

överväganden

När en bil är övertagen och sedan i beslag, kan det inte alltid köpas tillbaka. Det avgörs av den person eller företag som ansökt om återbördandet att göra detta konstaterande. För bilar som är inblandade i olyckor eller brottsplatser kan det vara månader innan bilen ens släppt från polisens förvar och säljs på en auktion. Om en stor summa pengar är skyldig på fordonet på grund av retroaktiva utbetalningar eller om bilen var tagen när det var oförsäkrade, kommer pengar måste betalas i sin helhet, liksom alla förseningsavgifter och hanteringskostnader innan bilen kan återlämnas eller släppte ut.

Förebyggande / Lösning

Att ha en bil i beslag är en inte bara en allvarlig fråga, är det också en juridisk fråga - inte något som alltid kan lätt åtgärdas. För en bil som återtas och beslag av en bank, att se till att betalningarna är alltid i tid eller ett bindande betalningsarrangemang är på plats kommer att försäkra bilen kommer inte att skickas till impound mycket. För fortkörning, vårdslös körning och obetalda biljetter, ta hand om betala av pengar som betalas till staten samt att undvika att bryta lagar kommer att hindra polisen från beslagta bilen.