XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

AT & T erbjuder röstbrevlåda för både mark linje och mobiltelefoner. Processen att få tillgång till röstbrevlådan är något annorlunda beroende på om antalet är ansluten till en vanlig telefon eller mobiltelefon. Hursomhelst, användarna en kontrollera deras röstmeddelanden från samma telefon, eller från en annan telefon. Allt de behöver är lösenordet de angav när de ursprungligen ställa in röstbrevlådan.

Instruktioner

Land linje Voicemail

1 Slå "* 98" på AT & T mark telefon.

2 Slå ditt hemtelefonnummer från en annan telefon. Tryck på "9" för att avbryta hälsningen.

3 Skriv in det lösenord som du angav när du först ställa in din AT & T röstmeddelande.

trådlös Voicemail

4 Tryck och håll röstknappen på AT & T mobiltelefon. Voicemail är vanligtvis tilldelas "en" nyckel.

5 Ring din AT & T mobiltelefonnummer från en annan telefon. Avbryta hälsningen genom att trycka på "*" knappen.

6 Skriv in lösenordet till röstbrevlådan, om du uppmanas att ange ett lösenord.