XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

En vinsch är en anordning som används för dragande eller lyft som drivs för hand eller av en motor, och består av en kedja eller lina ansluten till det objekt som behöver flyttas. De tre typerna av vinschar är elektriska, mekaniska och en hybrid av de två.

Elektrisk

En elektrisk vinsch drivs av ett fordons batteri. Det är möjligt att driva vinschen genom en split-laddningssystem som använder en djupurladdningsbatteri oberoende av bilens ursprungliga batteriet. En elektrisk vinsch med denna inställning är fördelaktigt eftersom det inte stör kraft till motorn, ljus eller radio.

Mekanisk

De tre typer av mekaniska vinschar är trum vinsch, fören vinsch och handmanövrerade, vajer vinsch. Trumvinsch kräver effekt från en rinnande fordonets motor genom växellådan och är ansluten till vinschen medelst en axel. Motorn måste vara igång under hela denna process. En capstan vinsch får också driva direkt från motorn via en klokoppling som är ansluten till en vevaxel remskiva. En vajer vinsch är handdrivna och är den långsammaste, men kanske den mest kraftfulla vinschen. Den drivs av en vajer upprepat fångas och släpptes av en serie klämmor och är inte beroende av fordonets batteri eller motor.

Hybrid

Hybrid vinschar är sällsynta och kan ofta byggas av vem som helst med tillgång till ett skrotupplag och lite pengar. De kombinerar de mest positiva delarna av både elektriska och mekaniska vinschar och består av en vanlig vinsch med en hydraulmotor, adapteraxeln, och ett fäste och pump för servostyrning.