XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

När en person ringer din Verizon mobiltelefon och du inte svarar, överför Verizon den som ringer till ett automatiserat system för meddelanden. Detta meddelandesystem, även känd som telefonsvarare, kan den som ringer att lämna ett röstmeddelande. När en uppringare lämnar ett meddelande, sänder Verizon en signal meddelande till din mobiltelefon, så att du vet om det röstmeddelande. Att veta hur man kontrollerar dina röstmeddelanden från mobiltelefonen är viktigt. Om du kontrollerar dina röstmeddelanden från en annan än din mobiltelefon telefon, är förfarandet något annorlunda.

Instruktioner

1 Slå ditt mobiltelefonnummer. Om du ringer från ett annat land än din mobiltelefon telefon hörs din röstbrevlåda hälsning. Tryck på "*" för att hoppa över din hälsning.

2 Ange ditt lösenord och tryck på "#" tangenten.

3 Tryck på "1" för att lyssna på dina meddelanden.

4 Tryck på "2" för att pausa ett meddelande, "1" för att spola tillbaka meddelandet eller "3" för att snabbspola meddelandet.

5 Tryck på "#" för att hoppa över ett meddelande.

6 Tryck på "4" för att spela ett meddelande, "7" för att radera ett meddelande eller "9" för att spara ett meddelande.

7 Tryck på "*" -knappen när du är klar att lyssna på dina meddelanden.