XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Vissa modeller av Buick Regal är utrustade med en radio stöldskydd som låser ljudsystemet om den tas bort från bilen eller om batteriet kopplas bort. En låst radio är inaktiverad tills dess unika säkerhetskoden matas in. Säkerhetskoden utfärdades med Regal när den såldes först. Om du inte längre har koden, kan du få det genom att kontakta en Buick återförsäljare.

Instruktioner

1 Vrid tändningsnyckeln till "On". Inte starta motorn.

2 Tryck på "Power" -knappen på radion att slå på den. Vänta "LOC" visas på displayen.

3 Tryck på "MIN" klockinställningsknapp tills de två sista siffrorna i koden visas.

4 Tryck på "HR" klockinställningsknapp tills de två första siffrorna i koden visas.

5 Tryck på "AM / FM" -knappen för att skicka koden. Radion låser om koden accepteras.