XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Ninja 250 först kom ut 1986 och är fortfarande tillgänglig på utställningslokalen golvet idag. Denna cykel är mindre och lättare än andra Kawasaki motorcyklar. Detta gör det snabbare och billigare, med lägre underhållskostnader och enklare hantering för en nybörjare. Du måste veta hur man tar bort sätet för att komma åt komponenter motor under den. Seat avlägsnande är en mycket snabb procedur som är nästan omöjligt att göra ett felaktigt sätt.

Instruktioner

1 Placera Ninja 250 på en plan yta och engagera antingen sida prop eller centerstand. Om du bara gör vardagen parkering och vill snabbt komma under sätet, använd sido prop. Använd centerstand om du planerar att utföra underhåll när du tar bort sätet.

2 Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

3 Titta på den vänstra sidan av sätet att hitta knapplåset. Detta är precis ovanför hjälmlås på den vänstra sidopanelen, precis under kanten av sätet. Sätt din nyckel i nyckellåset och vrid den för att lossa spärren som håller sätet på plats.

4 Ta sätet och lyft upp. Detta är allt du behöver göra för att ta bort sätet från Kawasaki Ninja 250.