XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur synkronisera mina Google Kontakter med My Phone


Googles kostnadsfria e-postprogram, Gmail, innefattar en kontakt organisera funktion som tillåter dig att spara kontaktuppgifter och komma åt den från vilken Internet-ansluten enhet. Om du har en smartphone som har tillgång till data du kan synkronisera kontakter mellan telefonen och Google kontakter så att de kontakter som du har i fickan är desamma som du använder när du skickar e-post via Gmail. Blackberry-telefoner har ett program som kan laddas ner för att synkronisera med Google. Windows-telefoner och iPhones kan synkronisera till en Google-server med den inbyggda programvaran. Android-telefoner synkroniseras automatiskt med Google-kontakter.

Instruktioner

Björnbär

1 Öppna webbläsaren på BlackBerry-enheten. Bläddra till m.google.com/sync~~V och hämta Google Sync. Vänta tills nedladdningen är klar och installera på din telefon.

2 Öppna Google Sync på startskärmen. Ange ditt Google-konto användarnamn och lösenord.

3 Välj den information som du vill synkronisera mellan Google och din Blackberry. Skrivning innebär att informationen i en av de platser kommer att raderas till förmån för den andra. Till exempel, om Google skriver din BlackBerry, kontakter i telefonen tas bort och Google-kontakter kommer att ersätta dem.

Windows-telefon

4 Välj ikonen ActiveSync på startskärmen. Klicka på "ställa in enheten på att synkronisera med den" anknyter.

5 Skriv m.google.com i fältet Serveradress. Markera kryssrutan som anger behovet av en säker SSL-anslutning. Klicka på "Nästa".

6 Ange ditt Google-konto användarnamn och lösenord. Ange inte något i rutan Domän. Kontrollera Spara lösenord och klicka sedan på "Nästa".

7 Kontrollera kontakter och andra objekt som du vill synkronisera i listan, till exempel kalender, e-post eller uppgifter. Klicka på "Finish" och sedan "Sync".

iPhone

8 Välj Inställningar från programstartare. På Mail, kontakter, kalendrar, och sedan Lägg till konto.

9 Klicka på Microsoft Exchange, och sedan ange din fullständiga Google-konto och lösenord. Ange inte något i domänen rymden. Tryck på "Nästa".

10 Skriv m.google.com för servern, och lämna fältet Domän tomt igen. Tryck på "Nästa". Tryck på knappen "ON" bredvid kontakter och andra objekt som du vill synkronisera, som Mail eller kalendrar. Välj om du vill behålla de kontakter som redan på telefonen eller radera dem.