XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur överföra en båt Registrering i Michigan


När du köper en båt i Michigan, måste du överföra registreringen i ditt namn om inte fordonet är undantagna från registrering. Du behöver inte registrera en båt som är 16 fot eller kortare som inte har någon motor och som endast används för privat rekreation. Kanoter och kajaker av valfri längd är undantagna så länge det finns ingen motor på farkosten och du använder det bara för din egen njutning.

Instruktioner

1 Slutföra baksidan av titeln att överföra ägandet av fordonet från säljaren till dig, den nya ägaren. Om båten inte titeln, fyll på baksidan av båtens befintliga registreringsdokument att överföra äganderätten. Om den befintliga registreringen slip försvinner, skapa en köpe som listar datum, fullständiga namn och adresser till köpare och säljare, samt båtens år, märke och modell, skrovet identifikationsnummer och registreringsnummer (om det är känt) .

2 Kontakta ditt försäkringsbolag agent för att avgöra om det krävs försäkring på farkosten. Du kan välja att försäkra båten även om det inte behövs. Kräva bevis på försäkring från agenten.

3 Ta titeln, registrering eller köpe, försäkringsbevis och din fotolegitimation till närmaste Michigan Department of Motor Vehicles för att slutföra registreringen överföringen inom 15 dagar efter köpet båten. Du kommer att få betala en liten avgift för att överföra registreringen i ditt namn.