XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Mazda alla 1997 fordon komma med en radio. Om du tar bort din radio för att reparera eller byta ut den, måste du korrekt koppla den till din bil. För att underlätta detta, kommer fordonet med en kopplingskontakt som helt enkelt behöver vara ansluten till radion för att använda den. Radio ledningar process bör inte ta mer än femton minuter. Åtkomst till radion är ganska enkelt, eftersom det bara hålls i av ett par skruvar.

Instruktioner

1 Ta bort de fyra skruvarna från plast streck trim på mitt streck runt radion och A / C enhet med en stjärnmejsel.

2 Bänd bort plast streck trim med en platt skruvmejsel.

3 Ta bort de fyra fästskruvarna från radion med en stjärnmejsel. Dra radion mot dig.

4 Nå bakom radion och anslut ledningarna kontakten från instrumentbrädan i spåret på baksidan av radion. Det kommer att klicka på plats när säker.

5 Placera radion tillbaka till Mazda fordon och sätt tillbaka de fyra fästskruvarna.

6 Sätt tillbaka plast streck trim och dess skruvar.