XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man tar bort en kulled på en 1999 Dodge Ram 1500


Borttagning av kullederna på 1999 Dodge Ram 1500 är ganska enkelt. Även om processen varierar beroende på om du tar bort den övre kulleden eller lägre kulleden, kommer du fortfarande att behöva höja trucken med en domkraft för att komma åt kulleder. Den övre kulleden hålls i av nitar som måste tas bort med en borr och de undre kullederna hålls i av en mutter och saxsprinten.

Instruktioner

1 Lyft trucken med en domkraft och stödja styrarmen med jack ställning. Använd en hylsnyckel för att ta bort hjulmuttrarna och ta bort hjulet från lastbilen.

2 Bänd ut huvudlocket med en spårskruvmejsel. Tryck in huvudrotorn kolven och koppla bort bromsoket med en hylsnyckel. Skruva loss den inre fästmutter från rotorn och ta bort rotorn från kontrollarmen.

3 Ta bort sprinten och fästmuttern från den nedre kulleden. Ta bort de tre fästskruvarna med en hylsnyckel. Kulleden borttagningsverktyg är formad som en tvådelad gaffel. Placera den nedre kulleden mellan de två stiften och använda kulleden borttagningsverktyg för att bända ut den nedre kulleden. Detta kommer att kräva en hel del kraft, så var försiktig när du arbetar under bilen.