XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Du kan stänga av kontrollera motorn ljuset själv manuellt på din Mazda. När ljuset tänds på instrumentpanelen, är det som talar om att det finns ett problem med ventiler, magnetventiler eller sensorer på Mazda. I vilket fall som helst är det ett problem som behöver ses över omgående av en kvalificerad mekaniker. Släcka ljuset är en mycket snabb och ganska enkel process som kräver bara ett par grundläggande verktyg.

Instruktioner

1 Lyft huven på bilen och stötta den öppnas. Ta bort den negativa kabeln från batteripolen genom att lossa muttern på kabeln med en 10 mm gaffelnyckel. (Om du har en Miata, är batteriet i bagageutrymmet.)

2 Vänta fem minuter, noga med att inte låta den negativa batteriklämman att röra den positiva klämman eller den positiva sidan av batteriet.

3 Sätt tillbaka minuskabeln till batteriet och dra åt muttern med nyckel.

4 Sätt nyckeln i tändningen och vrid den till "On". Titta på instrumentpanelen för att se till att kontrollera motorn ljuset har släckts.

Tips

  • Du måste nu ställa klockan och dina alternativknappen förinställningar, eftersom denna information utplånades när du kopplat bort batteriet.