XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

LG Envy tre eller enV3 är tillgänglig för Verizon Wireless kunder som vill ha en fullmatad telefon som är bra för meddelandehantering. Telefonens adressbok tillåter användare att lagra kontaktinformation, inklusive telefonnummer och e-postadresser för upp till 1000 personer. Du kan ställa in kortnummer för att hjälpa dig att snabbt ringa dina mest uppringda kontakter, så att du kan ringa genom att trycka på bara en eller två siffror på din LG Envy 3 luren.

Instruktioner

1 Tryck på "Kontakter" funktionsknappen på LG Envy tre startskärm.

2 Rulla ned och markera en kontakt för att tilldela en snabbuppringningsplats. Tryck på "Edit" funktionstangenten.

3 Rulla ned till kontaktens telefonnummer och tryck på "Options" funktionsknappen.

4 Rulla ner och klicka på "Ställ in kortnummer." Tryck på "OK" -knappen.

5 Tryck på knappen som motsvarar den snabbvals plats du vill tilldela för kontakten.

6 Tryck på "OK" för att bekräfta ditt val. Tryck på "OK" för att spara kontakten till platsen.

Tips

  • Slå ett snabbvalskontakt genom att trycka ned siffran tilldelat kontakten.
  • Slå en kontakt tilldelad en tvåsiffrig plats genom att skriva in den första siffran och håller ned den andra siffran tills telefonen ringer upp.