XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  HuvudsidaAtt känna ett bra förfarande för att upprätta kanaler på TV: n är en viktig färdighet att ha. Det gör att du slipper vänta på telefonen för en teknisk supportpersonal att gå igenom processen och det kan hjälpa dig att felsöka och lösa många kabel-TV-problem som kan uppstå hemma. Kanalsökning förfaranden varierar lite mellan TV-tillverkare och denna allmän vägledning kan appliceras på nästan vilken TV.

Instruktioner

1 Kontrakt med en kabel-TV-leverantör. För att ta emot några kanaler på din Panasonic TV, är den allra första du behöver aktiv kabel-TV-tjänst. Om du inte redan har kabel-tv-tjänst installeras i ditt hem, kontrakt med en kabel-TV tjänsteleverantören och har kabel-tv-tjänst installerad i ditt hem.

2 Fästa koaxialkabel till TV-apparaten. Leta upp en aktiv koaxialkabel utlopp som inrättades av din kabel-TV-leverantör och fästa en koaxialkabel till väggplattan om det inte finns en där redan. Den andra änden av koaxialkabeln ska fästas koaxialingången på TV: n. Skruva på koaxialkontakter tills de är åtdragna.

3 Kör en kanalsökning på TV: n. Detta förfarande varierar något från TV till TV, men i allmänhet kommer du att trycka på en knapp märkt "Meny" eller "Setup" på Samsungs fjärrkontroll. Leta efter en post kallad "Auto-program", "Kanalsökning", "Auto-scan" eller liknande; ibland finns under en "kanal" undermeny. Kör kanalsökningen, tar tid att se till att din mottagare är inställd på "Cable" eller "CBL" och inte "Air" eller "ANT." Du bör nu se alla tillgängliga kanaler på TV: n och att kunna titta på dem på din fritid.

Tips

  • Du kanske har valt att använda en digital kabel set-top box (STB) i stället för en enda koaxialkabel direkt ansluten från vägguttaget till TV: n. Vanligtvis din kabelleverantör kommer att installera dessa enheter för dig, men om du har några frågor om hur du ansluter kabeln genom en STB de bäst riktas mot teknisk support av din kabelleverantör.