XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man spelar 8 mm band på en Sony digital videokamera


Analog-baserad 8 mm videokamera band är den exakta storleken som den uppgraderade Digital8 kamera band som används av många Sony digitalkameror i början av 2000-talet. Eftersom storleken är exakt densamma, kan du visa en analog 8mm videoband på en digital videokamera.

Instruktioner

1 Sätt på Sony digital videokamera. Flip öppna kontroll displayen i mitten av kameran för att avslöja kassettfacket.

2 Tryck på "Eject" -knappen på undersidan av styr displayen för att öppna kassettfacket.

3 Skjut analog-baserade bandet i videokameran. Hjulen på bandet måste vara vänd mot det inre av videokameran med toppen av bandet pekar nedåt.

4 Stäng kassettfacket, tryck sedan kontrollbildskärmen. Ställ videokameran till "VCR" -läge, tryck sedan på "Play" på kontrolldisplayen och den analoga 8mm videoband börjar spela på LCD-skärmen.