XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Tunga lastbilar och släpvagnar använder luftspillvattentank tillföra luft till luftbromssystem. Dessa tankar tryck upp till 120 psi och bibehålla detta tryck i hela systemet vid alla tidpunkter. Hålltankar fylls med vatten blandat med olja som måste tömmas på en regelbunden basis för att förhindra den från att säkerhetskopiera in i ledningarna.

Instruktioner

1 Placera drain pan under vänster lufttank.

2 Låt lufttankar för att komma upp till fullt tryck. Övervaka mätaren placerad i hytten på lastbilen tills den når 120 psi.

3 Öppna petcock ventilen placerad i botten av tanken genom att vrida ventilen moturs för hand.

4 Stänga lastbilen och medge all luft att dränera genom tanken. Emulsionen kommer att rinna in i droppskålen tills all luft är borta. Detta bör rensa all olja / vattenblandning från tanken. Upprepa vid behov. Samma förfarande bör följas för att rensa rätt tank.

5 Stäng petcock ventilen för hand vrida medurs.

Tips

  • Upprepa dessa steg regelbundet enligt servicemanualen rekommendation.
  • Höga lufttryck kan orsaka hudskador om pekade på händerna eller kroppen. Undvik att komma i vägen för dräneringstankar.