XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Sansa Fuze portabla mediauppspelningsenhet innehåller kontroller för att ta bort musik från enheten. Enheten dock inte, omfatta möjligheten att rensa spellistor. För att radera spellistor från din Fuze, måste du ansluta enheten till datorn och manuellt hitta och rensa listan med datorns kontroller. Rensa spellistor inte bort låtar på spellistan.

Instruktioner

1 Slå på Fuze.

2 Öppna "Inställningar" alternativet från startmenyn.

3 Öppna "Systeminställningar."

4 Öppna "USB-läge."

5 Ändra USB-läget till "MTP" om det behövs. I det här läget kan du bläddra din Fuze mappar på en dator.

6 Anslut Fuze till en dator via USB-anslutning.

7 Dubbelklicka på den externa enheten anmälan från datorns aktivitetsfältet för att öppna Fuze mapp.

8 Dubbelklicka på "SanDisk."

9 Dubbelklicka på "spellistor".

10 Högerklicka på en spellista och klicka på "Ta bort".

11 Klicka på "Ja" för att bekräfta.