XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

T-Mobile Sidekick ID har en glidande LCD-skärm. När man trycker, glider skärmen upp och sedan låses på plats. Processen är ganska enkelt. Sidekick ID inte har en pekskärm, så att öppna och använda enheten måste du skjuta skärmen uppåt för att exponera QWERTY-tangentbord förvarade under LCD-skärmen.

Instruktioner

1 Håll Sidekick ID i handflatan med den röda X-tangenten i det övre högra hörnet. Detta sätter LCD-skärmen i upprätt och synlig position.

2 Placera tummen på den nedre kanten av LCD-skärmen.

3 Tryck på skärmen med tummen. Skärmen glider på två spår, ett i vardera änden av skärmen. Skjut skärmen med tummen tills det inte längre glider. Din hjälpreda ID bör nu vara öppen och klar att använda.