XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man lägger programmets frekvens siffror till en skanner


Bärbara och stationära skannrar är utformade för att följa ett visst antal kanaler som letar efter aktivitet. Dessa kanaler är programmerade med specifika frekvenser beroende på intresse skannerns ägare. Frekvenserna kan vara för lokala polisen eller brandkåren. Du kan programmera frekvenser för lokal flygtrafikledning eller marin kontroll. När dessa frekvenser är programmerade i skannern och skannern är inställd för att skanna, kommer det ständigt granska kanalerna, stannar endast när det finns aktivitet på kanalen. Medan stegen kan variera lite från modell till modell, är den grundläggande inställningen till program skannrar mycket lika.

Instruktioner

1 Installera en ny uppsättning batterier och slå skannern på.

2 Tryck på en knapp märkt med antingen "Manual" eller "Program" på det.

3 Använd knappsatsen för att ange den frekvens du vill spara för skannern för att skanna. Tryck på "Enter" eller "Store" på knappsatsen av skannern för att spara den nya frekvensen du just angett.

4 Upprepa steg som krävs för att fylla antalet kanaler du vill skannern för att skanna.

5 Tryck på "Scan" eller "Start" -knappen en gång alla kanaler har programmerats och vill skannern att börja arbeta.