XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Placera din Motorola-telefon i vänteläge eller flygplansläge avbryter meddelanden till telefonen tills flygplansläge är avstängt. Under denna tid kommer du inte att kunna ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta emot textmeddelanden eller surfa på Internet. I det här läget är vanligast under färd på flygplan för att garantera säkerheten vid start, landning och vid behov under olika delar av flygningen. Stegen för att sätta din Motorola-telefon till flygplansläge varierar beroende på enheten.

Instruktioner

1 Tryck och håll strömbrytaren på enheten.

2 Vänta menyerna på skärmen för att ge dig möjlighet att ställa in telefonen så att flygplansläge.

3 Bläddra till och tryck på knappen "Meny", eller tryck på "flygplan" läge för att avbryta telefonen och lägga den i flygplansläge.

Tips

  • För att stänga av flygplansläge, tryck och håll strömbrytaren tills menyn på skärmen ger dig möjlighet att stänga telefonens strömmen. Tryck eller tryck på knappen "Meny" för att slå på strömmen igen.