XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Minnas några tips när du kör in i en biltvätt kommer att säkerställa inte bara en effektiv tvätt utan också säkerheten för ditt fordon. Följ dessa steg.

Instruktioner

1 Sänk några kraft antenner och vik i ytterbackspeglarna. Höj fönster och låsa dörrar. Se till att månen taket är stängt.

2 Centrera fordonet innan rampen för bästa tvätt. Dra sakta framåt när driv blinkar.

3 Kör uppför rampen tills framhjulen faller på plats. Stoppa omedelbart när en horn ljud eller stopptecken tänds.

4 Placera fordonet i parken eller i friläge och dra åt parkerings paus. Kvar i fordonet under hela biltvätt drift.

5 Bo i bilen medan transportbandet rullar längs bilen genom tunneln. Proceduren är densamma för både beröringsfria och tyg friktions tvättar.

6 Avsluta biltvätt när enheten registrerar blinkar. Kör långsamt genom torken som tvingar upphettad luft genom en serie munstycken för att torka ytan av fordonet.

Tips

  • Kontrollera utrymme för stora fordon. Se upp för varningstecken om fordon med kroppsdelar som inte är tillåtna i biltvätten.
  • Kör inte fordon med synliga propan eller gastankar eller pickup lastbilar med lösa föremål i sängen i en biltvätt.