XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man kan förbättra Diesel Fuel Economy


När sämre bror bensin, diesel var en bullriga och ineffektivt bränsle som ledde till hög motor underhållskostnader. Dagens dieselbränsle är en effektiv energikälla med många fördelar; det är ekonomiskt, tyst och motorer kräver mindre underhåll än den genomsnittliga bensinmotorer. Frånvaro av gnistor under förbränning i en dieselmotor innebär att mindre värme alstras och som resulterar i längre livslängd för motorn. Försiktigt, ekonomiskt sinnade körvanor kan göra diesel ett utmärkt bränsle val.

Instruktioner

sparsam körning

1 Hur man kan förbättra Diesel Fuel Economy

Körning stadigt och vid hastighetsgränsen sparar diesel.

Undvik aggressiva och ojämn acceleration i ett dieselfordon som diesel har lite initial low-end effekt, vilket innebär att en stor mängd bränsle sprutas in i cylindrarna under hård acceleration.

2 Har en diesel chip eller tuningbox installerad i bilen. Detta kommer att ge mer diesel som skall insprutas i cylindrarna hos fordonet, vilket ökar den tillgängliga effekten hos motorn och kräver mindre acceleration.

3 Installera nya diesel bränsleinjektorer i dieselfordon. Hög kvalitet, diesel-bränsleinjektorer komplettera funktion diesel tuningbox genom att säkerställa stabil, regelbunden bränsleinsprutning. Detta resulterar i mjukare, mer effektiv kraftöverföring.

4 Använd en dieselbränsletillsats i dieselmotorn. tillsatser diesel bränsle förbättra funktionen av dieselmotorn genom att maximera effektiviteten hos dieselbränncykeln i motorn. Tillsatsen även täcker motorn med ett skyddande skikt, vilket garanterar längre livslängd.

5 Hur man kan förbättra Diesel Fuel Economy

Med rätt dieselmotorolja ökar motorns verkningsgrad.

Använd dieselmotorolja rekommenderas för din fordonets motor. Diesel-motorolja förbättrar motorns effektivitet genom att smörja motorn, hålla det svalt och avlägsnande uppbyggnad kvar från förbränningsprocessen.