XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man installerar en generator på en 1998 Chevrolet Tahoe


Eftersom generatorn är ansvarig för att skapa den el som används av din 1998 Chevrolet Tahoe, när det slutar producera denna makt, vissa system slutar fungera. Så småningom kommer hela trucken stängas av. Du kan enkelt installera en ny generator på Tahoe, men du måste ta några grundläggande försiktighetsåtgärder för att undvika elektriska stötar.

Instruktioner

1 Placera generatorn i generatorn fästet på det övre högra hörnet av motorn, sedan skruva fast på fästet med en 3/8-tums Ratchet och uttag. Anslut batterikabeln och kablaget till baksidan av generatorn med händerna och en öppen nyckel.

2 Sätta breaker bar på mitten av remspännaren, som är belägen vid den övre delen av motorn, nästan direkt centrerad. Vrid breaker bar moturs, sedan slinga ormliknande bältet över generatorn remskiva. Långsamt sänka remspännaren tillbaka till sin naturliga position, och dubbelkolla att bältet inte vrida eller justera längs dess bana.

3 Anslut den positiva polen på batteriet med en öppen nyckel och anslut sedan minuspolen. Starta Tahoe och titta på voltmetern på instrumentpanelen för att se till att generatorn laddar upp förbi 12-voltsmärke.