XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Om du vill använda din Android smartphone på ett nätverk som kräver registrering, eller om du vill lägga till en lista över tillåtna enheter på routern hemma, måste du känna till enhetens MAC-adress. MAC-adressen (även känd som "fysiska" adress) är en unik identifieringskod som identifierar enhetens trådlösa eller trådbunden Ethernet hårdvara. Du kan hitta din Android MAC-adress i telefonens meny "Inställningar".

Instruktioner

1 Tryck på "Home" -knappen, sedan på "Meny" -ikonen på "Home" -skärmen.

2 Tryck på "Inställningar" och välj "Om telefonen."

3 Välj "Status" och scrolla ner. Telefonens MAC-adress kommer att listas som "Wi-Fi MAC-adress."