XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Society of Automotive Engineers tilldelade felkoder, allmänt känd som felkoder, främst som rekommendationer. De flesta biltillverkare följer felkoder, men inte alla av dem. Din 1999 Buick har motorkoder specifika för bilen. Buick DTC "P1118," till exempel, representerar motorkod "Motorkylvätska Temp Signal Out-of Range High". Att veta hur man hämtar koderna motor låter du vet exakt var du ska börja testa bilen.

Instruktioner

1 Stäng av motorn.

2 Leta upp 16-poliga datalänkanslutningen under rattstången. Ta bort kontaktskyddet om den har en.

3 Koppla in OBD-II läsaren till datalänkanslutningen. OBD-II-systemet styr motorn och övervakar diagnostikstyrnätet i bilen, liksom delar av kroppen tillbehörsenheterna och chassi. Alla bilar byggda sedan den 1 januari 1996, vilket inkluderar ditt 1999 Buick, har OBD-II och skannrar fortsätter att utvecklas, blir mer sofistikerade varje år.

4 Slå på tändningen till bilen. Du behöver inte starta motorn att läsa felkoder.

5 Följ tillverkarens instruktioner för OBD II kod scanner för att få felkoder. Felkoder visas på läsaren display, om de finns.

Tips

  • Om din Buick har mekaniska problem, såsom en vakuumläcka eller en felaktig motor, kan det dyka upp som en dålig sensor på bilens dator, trots att sensorn fungerar korrekt.