XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Samsung Impression SGH-A877 kan du justera teckenstorleken i textmeddelanden skärmen. En större typsnitt gör det lättare att se orden, men det skär också ner på antalet ord telefonen kan visas på skärmen på en gång. Eftersom teckenstorleken styrs av volym vippströmbrytare, är det lätt att göra typsnittet större av en slump utan att inse hur du gjorde det.

Instruktioner

1 Tryck på "Meny" och välj "Meddelanden".

2 Tryck på "Skapa" för att öppna meddelande textmeddelande skärmen.

3 Tryck på volym rocker växla ner för att justera teckenstorlek. Om teckensnittet blir för liten, göra det större genom att trycka upp på vippknappen.