XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Apple iPhone har förmågan att läsa olika applikationer i taget via multitasking, och sedan trycka på "Home" -knappen för att återgå till huvudmenyn. Men denna knapp inte avsluta processen, utan håller den körs i bakgrunden. När du har för många program som körs på en gång, saktar ner iPhone. När detta inträffar måste du stänga program för att döda processer. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken typ av iPhone du har.

Instruktioner

iPhone 3G / 3GS

1 Tryck och håll strömbrytaren på din iPhone tills en överlagring visas.

2 Skjut den övre röda stapeln över skärmen för att stänga av enheten, att stänga alla program.

3 Tryck och håll ned strömknappen för en sekund för att slå på iPhone igen.

Iphone 4

4 Tryck två gånger på "Home" -knappen på din iPhone. En ny flik bar visas längst ner, som listar alla öppna program i den ordning som du senast besökte dem.

5 Håll fingret på någon av ikonerna på flikraden. Detta aktiverar ett nytt läge, som visas med ikonerna börjar skaka.

6 Tryck på den röda minusikonen i hörnet av varje program som du vill stänga. Ikonen försvinner, döda processen.

7 Tryck på "Home" knappen igen för att återgå till normalläge.