XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Torkarmotorn på 1990 Toyota Corolla styr torkararmen och bladenheten. Om torkarmotorn plötsligt slutar fungera, kan du vara kvar i en mycket farlig situation under inclimateväder. Om torkarmotor börjar gnälla eller skrika, måste du veta hur man byter den. Byte torkar motorer för din '90 Corolla kan köpas från de flesta bildelar butiker.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Corolla och koppla den elektriska kontakten kör till torkarmotorn är monterad på brandväggen. Den elektriska kontakten rinner av huvudmotorn sele, som är bundna och klippt (med plastklämmor) till brandväggen tillsammans med torkarmotorn.

2 Unbolt torkarmotorn från brandväggen med användning av en hylsnyckel.

3 Skjut torkarmotorn av torkar koppling.

4 Orientera nya torkarmotorn så att den glider på torkarmotorn länkage och bulta fast torkarmotorn på plats till brandväggen med användning av en hylsnyckel och fabriken monteringsbultar.

5 Anslut den elektriska kontakten till torkarmotorn.