XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man byter PCV Valve på en 1986 Honda Civic


Din 1986 Honda Civic kommer att drabbas av oundvikliga slitage. Små repor inuti cylinderväggarna kommer att orsaka en ansamling av gas i vevhuset. Kolvringar är på plats för att förhindra att detta trycksatt gas från att sippra in i vevhuset men gummiringarna kommer att bära ner med åldern. Gasen som blåser genom kolvringen är känd som "blow-by gas. ' Detta genomblåsta avluftas med hjälp av en positiv vevhusventilation ventil, eller PVC. Det är en god idé att ersätta den åldrande PVC i slutet av modellen Honda.

Instruktioner

1 Leta reda på PCV Valve. Ventilen är placerad på vevhuset ventilationskammaren. Den har en gummislang som löper från toppen av det som ansluts till inloppsröret.

2 Dra slangen upp och stänga ventilen. Dra ventilen upp och utanför vevhuset.

3 Tryck på den nya ventilen på plats. inspektera visuellt med avseende på igensättning av slangen eller ventilen monteras på vevhuset. Rengör igensättning och ersätta gummislangen genom att trycka hårt tillbaka på plats.

Tips

  • Låt inte någon främmande föremål inne i vevhuset av din Honda. Främmande material kommer att orsaka skador på motorn.