XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

PCV-ventilen i 2003 Buick LaSabre är en specialiserad ventil som tar bort gaser från motorns vevhus. PCV (positiv vevhusventilation) ventil gör att LaSabre motor att köra effektivt. Ackumulering av gaser inom vevhuset kan orsaka tryck, vilket i sin tur orsakar skador på motorn och omgivande komponenter. Byt PCV-ventilen vid första tecken på misslyckande att säkerställa din LaSabre körs på rätt sätt och att motorn inte skadas.

Instruktioner

1 Placera LaSabre i "Park" och att fordonet svalna i minst 30 minuter om den har körts nyligen.

2 Dra huvan upplåsningsspaken nära rattstången i fordonet. Identifiera PCV-ventilen på vevhuset mot baksidan av enheten. Ventilen är placerad i en gummigenomföringen och har en tunn slang som kommer ut i slutet av den.

3 Dra ventilen ut ur gummigenomföringen med användning av ett par av nål näsa tång för att gripa och ta bort ventilen.

4 Ta bort slangen från defekt ventil genom att försiktigt dra ut den och placera den åt sidan.

5 Placera ersättningsventil i gummigenomföringen. Tryck nedåt tills du hör ventil klicka på plats. När du hör ett klick, är ventilen säkras. Anslut slangen till ventilen genom att trycka in den i slangkopplingen plats.

6 Stäng huven på LaSabre.