XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Den positiva vevhusventilation (PCV) ventil på en 2006 Misubishi Outlander återcirkulerar miljöfarliga ångor som produceras under bränsleförbränningsprocessen i motorn. Byter ut en gammal, sliten PCV-ventilen hindrar röken från att förorena atmosfären. PCV-ventilen är svart och liknar en plugg ca 3 inches lång. Byt PCV-ventilen på ditt hem för bara kostnaden för en reservdel. Ventilen är belägen nära toppen, mitten av motorblocket.

Instruktioner

1 Öppna Outlander huva.

2 Greppa den svarta slangen som ansluter till PCV-ventilen och ta bort den med en fast pull.

3 Ta tag i PCV-ventilen med ett par nål-tång. Placera en nål inuti ventilen och den andra utanför. Dra ut PCV-ventilen.

4 Placera den nya PCV-ventilen in i det tomma hålet för hand. Anslut den svarta slangen till PCV-ventilen. Skjut slangen på så långt som möjligt. PCV ventil ersättning är klar.

Tips

  • Byt PCV-ventilen endast när motorn är kall, för att förhindra oavsiktliga brännskador.