XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Ford använder en fjäder låsmekanism för sina bränsleledningar. Dessa bränsleledningar kräver ett speciellt verktyg utformat för att glida under fjädern som lyfter upp det och tillåter bränsleledningen för att separera. Den manliga änden av bränsleledningen som införs i fjäderlåset slutet innehåller O-ringarna. Du bör alltid inspektera våren varje gång bränsleledningen separeras. Om fjädern är lös eller sträckte ut, kan den bytas ut. De flesta Bildelsaffärer bära ersättnings lås och O-ringar.

Instruktioner

1 Avlasta bränsletrycket genom att ta bort bränslepumpen säkringen från säkrings och relädosa placerad på förarsidan fender väl. Vänd sedan runt motorn med tändningsnyckeln i fem sekunder för att uttömma resten av bränslet i ledningen.

2 Separat bränsleledningen slutar hjälp av specialverktyget genom att placera verktyget kring bränsleledningen med verktygets nos vänd mot fjäderlåset. Tryck näsan under våren, och håll den där samtidigt som du drar de två halvorna isär med den andra handen.

3 Avlägsna de O-ringar från änden av bränsleledningen, med hjälp av plockning. Skjut de nya O-ringarna i respektive spår.

4 Skjut de två ändarna av bränsleledningen tillsammans tills de snäpper tätt som fjäderlåset faller bakom åsen i den manliga änden av linjen. Byt bränslepumpen säkringen.