XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Med tiden kan din Honda Ruckus batteri dör ut. Vare sig det var att lämna batteriet på hela natten eller är det helt enkelt för gammal för att fungera effektivt längre, båda situationerna kräver att du ersätta det. Denna process kan enkelt göras genom att den genomsnittliga scooter användaren ganska snabbt med några verktyg.

Instruktioner

1 Placera hjulet i låst läge och ta ut nyckeln.

2 Skruva loss de fyra skruvarna som håller den inre luckan på moped. (Den inre luckan är plasthölje som omger hastighetsmätaren mätaren och gas ljus.) Dra bort den inre luckan.

3 Släpp kroken håller säkringsdosan på plats.

4 Skruva den vänstra bulten som håller batteriets minuspol på batteriet.

5 Ta bort den högra bulten för att frigöra både säkringsdosan och batteriets pluspol.

6 Demontera bulten säkrar metallstycke som håller batteriet skotern med ditt skiftnyckel. Ta bort det gamla batteriet.

7 Placera det nya batteriet i det gamla batteriet plats, och omvänt de ovanstående stegen för att installera den.

Tips

  • Se till att det nya batteriet är fulladdat för att undvika att behöva ta bort den igen för att ladda upp.