XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man byter en bil larm Fjärr


Trådlösa fjärrkontroller är vanligare med bilar som säljs runt om i världen och processen att programmera dessa enheter har blivit allt enklare. Du kan programmera de flesta ersättnings billarm fjärrkontroller på bara några sekunder från din förarsätet. Sekvensen kommer att ha fjärrkontroller redo att använda direkt utan någon tidigare erfarenhet eller professionell fordonsutrustning.

Instruktioner

1 Köp en ny fjärrkontroll från återförsäljare eller fordons butik där ditt larmsystem installerades. Se till att fjärrkontrollen är samma märke som det system som du har installerat.

2 Sitt i bilen med fjärrkontrollen och tändningsnyckeln. Sätt in nyckeln i tändnings, vrid den till "ACC" eller tillbehör, läge och lämna förardörren öppen.

3 Vänta falsarna för att stoppa och tryck på "Valet" -knappen på fjärrkontrollen.

4 Vänta tills larmet att kvittra en gång, tryck och håll "Valet" igen och tryck på knappen du vill programmera; göra detta samtidigt som "Valet" -knappen.

5 Vänta hornet att kvittra igen och släpp knappen som du programmerar.

6 Släpp "Valet" -knappen och ta bort nyckeln ur tändnings att avsluta programmeringen av den nya fjärrkontrollen.