XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man byter batteri för en Toyota Smart Key


Moderna Toyota fordon ger dig möjlighet att använda en smart nyckel. Smart Key kan låsa och låsa upp dörrarna med en knapptryckning. Den fungerar också som en stöldskydd. Smart Key sänder en signal som plockas upp av fordonet. Smart Key-signalen måste matcha bilens säkerhetskoden eller fordonet startar inte. När Smart Key batteri börjar bära ner, kommer Toyota bilens digitala displayen ger dig en låg batterinivå. När en Smart Key batteri dör, är det mycket billigare att byta batteri än hela nyckelbrickan.

Instruktioner

1 Ta bort standardnyckel som lagras i Smart Key. För att lossa den genom att trycka på spärren på sidan av fob. Nu kan du skjuta standardnyckel ur fob.

2 Sätt i slutet av nyckeln i den lilla skåran i slutet av Smart Key. Ge nyckeln en twist och Smart Key fob kommer att dyka öppna.

3 Försiktigt in i slutet av standardnyckel under kanten av kretskortet som du utsatt när du öppnade fob. Lyft upp på nyckeln för att ta bort kretskortet. Batteriet är under.

4 Lossa var och en av de tre clipsen som håller batteriet på plats och ta bort batteriet. Byt ut batteriet med ett nytt. Du kan hitta rätt batteristorlek på Radio Shack eller på apoteket som bär hörapparater batterier.

5 Byt kretskortet och snäpp upp i fob tillbaka på plats.