XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man använder en hantverkare Rivet Tool


Hantverkare nitar verktygen kommer i en mängd olika stilar, men alla stilar fungerar på samma sätt när du installerar nitar i plåt. Med få rörliga delar, är en hantverkare nit verktyg lätt att underhålla och endast en del behöver ändras för att installera olika storlekar nitar. Lära sig grunderna i hur en nit verktyg installerar en nit kommer att hjälpa dig att framgångsrikt förena två eller flera stycken av plåt med nitar.

Instruktioner

1 Fäst 1/8-tums borr i chucken av 3/8-tums borrmotor och don din skyddsglasögon.

2 Borra 1/8-tums hål genom två bitar av plåt. Håll borrmotorn stadig som du borra och inte brotscha hålet, eftersom detta kommer att leda till att hålet för att förstora och inte hålla kroppen av niten.

3 Skjut stiftet av niten. Om stiftet passar löst eller inte passar, skjut in det i öppningen i niten verktygsspetsen. Ta nyckeln från baksidan av hantverkare nit verktygshandtag.

4 Placera den sexkantiga änden av nitverktyget skiftnyckel över sexkantmuttern på niten verktygsspetsen och vrid skiftnyckel motsols för att avlägsna spetsen från änden av niten verktyget. Läs storlekar markerade på niten verktygshandtag; ta bort och montera spetsen märkt för 1/8 tum in i framsidan av nitverktyget. Trä tips du bort från niten verktyget till korrekt märkta gängade hål ligger på niten verktygshandtag.

5 Installera rätt storlek spets i änden av hantverkare nitverktyget och skjut stiftet av niten in i öppningen i spetsen.

6 Tryck kropp niten i 1/8-tums hål du borrat genom metallen i steg två, dra handtagen på Craftsman nitverktyget tillsammans släpper handtaget och upprepa tills kroppen av niten dyker fri från nit stiftet .

7 Öppna handtag hantverkare nit verktyg för att mata ut niten stift från chefen för hantverkare nitverktyget.