XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man använder en Garmin 350 GPS


Anses av Garmin som "nüvi 350" Garmin 350 är en portabel global positioneringsanordning som monteras på vindrutan i bilen, så att du kan följa anvisningarna på en LCD-skärm direkt framför dig när du kör. Här finns en stor cache av förinstallerade vägkartor, automatiserade talade anvisningar och pekskärm kapacitet, Garmin nüvi 350 innehåller ett intuitivt användargränssnitt, vilket gör det en lättbegriplig enheten använder.

Instruktioner

Montera Garmin nüvi 350

1 Rengör vindrutan med tvål och vatten och torka den väl.

2 Anslut nätkabeln som medföljer 350 på baksidan av enheten.

3 Anslut enheten med sugkoppsfästet.

4 Tryck sugkoppen i vindrutan.

5 Ställ Garmin nüvi 350 till vaggan och snäpp den på plats.

6 Anslut den andra änden av strömkabeln med kraftverket i bilen. Enheten kommer automatiskt att aktiveras.

Hitta din destination på Garmin nüvi 350

7 Tryck på "Where to" i huvudmenyn.

8 Peka på destinationen kategori.

9 Tryck på "Go" -knappen. Enheten kommer automatiskt kartlägga hur att komma till din destination.

Skapa en sluta använda Garmin nüvi 350

10 Välj "Var man" i menyn när du är på väg till din destination.

11 Sök efter platsen som du skulle din destination.

12 Tryck på knappen "Go" och välj "Ja" för att lägga till detta som ett stopp i rutten. Enheten kommer automatiskt justera rutten för att återspegla din stopp.

Spara din plats på nüvi 350

13 Tryck på "Var man" i menyn.

14 Tryck på "Mina platser" och välj "Min position."

15 Tryck på "Spara" och sedan "Ja" för att spara din nuvarande plats på Garmin nüvi 350.

16 Referens sparade plats genom att trycka på "Where to" i menyn, välja "Mina platser" och knacka "favoriter". Dina tidigare sparade platser visas i en lista.

Berätta din Garmin nüvi 350 Där "Home" är

17 Tryck på "Var man" från huvudmenyn och välj "Mina positioner."

18 Tryck på "Set Home" -knappen.

19 Gör din "Home" destinationen genom att trycka "Where to" från huvudmenyn, urval "Mina platser" och välja "Go Home".

Återställ din Garmin nüvi 350

20 Koppla bort strömkällan från enheten.

21 Lyft upp antennen och håll ner "Reset" -knappen i fem sekunder.

22 Anslut strömkällan efter det att anordningen har framgångsrikt stängas.