XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Det finns många olika typer av TV-mottagare. Till exempel, är en kabel box-mottagare krävs för att avkoda krypterade kabel-TV-signaler. Det behövs en digital omvandlare box-mottagaren för att titta på lokala TV-sändningar på en analog TV-apparat. Om du för närvarande har en mottagare ansluten till en TV men skulle vilja lägga till en ny mottagare till TV: n, förutom den gamla mottagaren är den enklaste lösningen för att ansluta båda mottagarna till TV: n med olika TV-ingångar.

Instruktioner

1 Anslut koaxialkabeln som ansvarar för överföring av huvud TV-signalen till den gamla mottagaren till RF i terminalen på baksidan av mottagaren märkt "kabel in" (för kabel box-mottagare), "Satellite In" (för satellitmottagare), eller "Antenna In" (för digitala omvandlare box-mottagare). För kabel- och satellitmottagare, koaxialkabeln som ansvarar för överföring av huvud TV-signalen är kabeln som kommer ut ur vägguttaget installerats av kabel eller satellit tjänsteleverantör tekniker. För digitala omvandlare box-mottagare, koaxialkabeln som ansvarar för överföring av huvud TV-signalen är kabeln ansluten till TV-antennen.

2 Använd en fristående koaxial kabel för att ansluta RF utgång (ibland märkt "Out till TV") från den gamla mottagaren till RF-ingångsterminalen ligger på TV-apparatens baksida (i allmänhet denna terminal är märkt "Antenna In").

3 Anslut koaxialkabeln som ansvarar för överföring av huvud TV-signalen till den nya mottagaren till lämplig RF I terminalen på baksidan av den nya mottagaren.

4 Använd uppsättning av AV-kablar för att ansluta AV-utgångar på baksidan av den nya mottagaren till motsvarande AV-ingångarna på TV: n. AV-uttag och kablar är färgade rött, vitt och gult. Pluggen på slutet av varje AV-kabel är färgkodade för att matcha AV jack dess tänkt att vara ansluten till.

5 Slå på TV: n och både gamla och nya mottagare.

6 Ställ in TV: n på kanal 3. För att titta på TV med den nya mottagaren använder "Input" knappen på TV: ns fjärrkontroll för att ställa in TV: ns videoingångskanal till AV-källan. Att titta på TV med den gamla mottagaren använder "Input" knappen på TV: ns fjärrkontroll för att ställa in TV: ns videoingångskanal till RF-källan.