XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur man Antag en mobiltelefon kontrakt


Om du känner någon som vill få ut av sin mobiltelefon kontrakt men som vistas med planen eftersom han inte vill betala förtida uppsägning avgifter, det finns ett annat alternativ. Överta de rättsliga skyldigheter cellulära kontrakt, släppa honom från sina skyldigheter utan en rejäl avgift. Oavsett vilken leverantör du vill cell service igenom, bör du kunna ta ett kontrakt.

Instruktioner

1 Leta upp en person som vill överge kontraktet med sin mobiloperatör. Hitta henne på egen hand, använd en noncarrier relaterad plats (se Resurser) eller be en leverantör om det ger ett program för att matcha nya abonnenter med människor som vill lämna sina kontrakt.

2 Fråga ursprungliga kontraktsinnehavaren att kalla sin cellulära företag för att fråga om överföringen kan slutföras genom telefon. Om inte, uppfyller kontraktsinnehavaren vid en lokal gren av mobiltelefon företaget.

3 Begäran om att överföra avtalet i ditt namn. Du kommer att behöva lämna personlig information och underkasta sig en kreditkontroll. Om du inte klarar kreditkontroll, du förmodligen inte kommer att kunna ta kontraktet.

4 Betala en ny tjänst aktiveringsavgift om du vill ha ett annat telefonnummer. Undvika denna avgift genom att hålla den ursprungliga telefonnummer som är kopplat till kontot.

Tips

  • Se till att alla rättigheter och skyldigheter har helt överförts. Om så inte är fallet kan det ursprungliga kontraktsinnehavaren finna sig ansvaret om den nya kontraktsinnehavaren missar en betalning.