XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Pantech Duo kommer packat med en USB-kabel som gör att du kan ansluta telefonen till datorn. Eftersom anordningen kör Windows Phone 6, har du möjlighet att köra Windows-program som kan öppna vanliga Office-filer efter att de är på telefonen, naturligtvis. Genom att ansluta telefonen till datorn kan du överföra filer som om telefonen var en USB-enhet. USB-kabeln gör processen snabb och enkel.

Instruktioner

1 Anslut USB-kabeln som medföljde Pantech Duo till en ledig USB-port på datorn.

2 Anslut den mindre änden av kabeln till USB-porten på telefonens undersida.

3 Klicka på "Start" från Windows-skrivbordet och klicka på "datorn". Hitta din telefon, som är listad som "flyttbar enhet" och dubbelklicka på den. Detta öppnar en mapp som innehåller information om telefonens minneskort. Kopiera och klistra in data till och från det här fönstret för att placera filer på och ta bort dem från enheten.

4 Högerklicka på "Flyttbar enhet" från fönstret Dator och klicka på "Mata ut" innan du drar ut telefonen från datorn.

Tips

  • Aldrig koppla telefonen innan mata ut den. Detta kan potentiellt leda till dataförlust om en dataöverföring pågår fortfarande.