XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Varje bil behöver grundläggande underhåll, och PT Cruiser är inget undantag. Rekommenderat underhåll innefattar oljebyten varje 3000-5000 miles, däck var 20.000 miles, och byte av luftfiltret var 7500 miles eller så. Liksom de flesta moderna bilar, Chrysler gjorde byte av filter en lätt uppgift, med bara ett par klipp hålla filtret på plats.

Instruktioner

1 Pop huven och leta reda på luftintags rutan. Det är på förarsidan av motorrummet ansluten till spjällhuset via en svart plaströret.

2 Lossa locket till luftlådan manuellt. Det finns fyra clips runt omkretsen av lådan; var och en lätt kan skjutas tillbaka utan specialverktyg. Lyft luftlådans lock bort från den nedre rutan, exponera luftfiltret.

3 Ta bort luftfiltret och kasta det. Sätt det nya luftfiltret i den nedre luftlådan sedan manuellt klippa luftlådans lock tillbaka på den nedre luftlådan. Stäng huven och starta bilen för att se till att allt fungerar som det ska.