XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

TomTom Bluetooth GPS-enheten kan paras ihop med en Bluetooth-aktiverad enhet såsom en Asus A626 personlig digital assistent. Processen gör att data från den TomTom som skall sändas till den Asus utan behovet av ledningar. TomTom Bluetooth-enhet tillåter användare att njuta av bekvämligheten med en GPS-mottagare samtidigt ha förmågan att också visa kartor och vägbeskrivningar från enheten på Asus så länge de två enheterna är inom räckvidden för Bluetooth.

Instruktioner

1 Slå på TomTom och Asus enheter. Asus strömbrytaren är placerad på toppen av anordningen; strömbrytaren för TomTom är på sidan av enheten.

2 Välj "Start" -menyn på Asus, välj sedan "Inställningar".

3 Välj "Anslutningar" i inställningsmenyn och lokalisera "Bluetooth". Om rutan bredvid "Turn Bluetooth On" är tom, placera en kontroll i den genom att klicka på rutan.

4 Välj "Nytt partnerskap" från Bluetooth-menyn. Asus kommer att söka efter TomTom.

5 Välj "TomTom / Palm GPS" från menyn med tillgängliga Bluetooth-enheter.

6 Ange lösenordet "0000" när den riktas. Tryck på "Nästa".

7 Välj "seriell port" och klicka på "Finish." Asus 626 är nu ihopkopplad med TomTom Bluetooth-mottagaren.