XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Digitala videobandspelare (DVR), såsom de som tillverkas av Dish Network, är en typ av kabelbox som kan spela in och spara program på en hårddisk lagras i enheten. Om det är en show som kommer på regelbundet som du vill spela in, kan du programmera DVR att spela in programmet varje gång det handlar om. För att göra detta, behöver du bara ställa in rätt alternativ i din DVR-menyn.

Instruktioner

1 Tryck på "Guide" -knappen på din DVR fjärrkontrollen för att visa en lista över alla kommande program.

2 Välj det program du vill spela in och trycker på knappen "Välj" på fjärrkontrollen.

3 Välj "DVR" alternativ under "Type" inställning i nästa Bihar Mennu, välj sedan frekvens som du vill spela in programmet. Du kan beställa DVR att spela in programmet dagligen, veckovis, bara spela in nya avsnitt, eller spela in alla tillgängliga avsnitt av ett program.

4 Välj "Skapa Timer" för att spara ändringarna. DVR kommer nu spela in program enligt dina specifikationer.