XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur gör Auto Tire Pressure Monitoring fungerar?


Auto däcktrycksövervakningssystem används för att ge information om en bils däcktrycket till fordonets förare. De två typerna av system för övervakning av däcktryck är direkt övervakning och indirekt övervakning, med indirekt övervakning är vanligare.

rapporteringssystem

Beroende på bilmodell, kan övervakningssystemet däcktryck ständigt rapportera däcktryck eller kan helt enkelt utlösa en varningsindikator om ett däck blir farligt låg. Från och med 2008 års modell, kräver National Highway Traffic Safety Administration alla bilar och lastbilar ge varning när däcktrycket är mer än 25 procent under den rekommenderade nivån.

direkt övervakning

Direkt övervakningssystem fungerar genom användning av en sensor placerad inuti fordonets hjul. Sensorn placeras i däcket på olika sätt, bland annat är fäst till insidan av ventilskaftet eller helt enkelt spännas fast på hjulet. Sensorn känner av trycket i däcket sänder sedan den nivå till en mottagare via radiosignal.

indirekt övervakning

Indirekta övervakningssystem bestämma däck inflation genom att använda information från hjulvarvtalsgivare som är en del av det låsningsfria bromssystemet. Låga däck upptäcks som underinflated däck, mindre i omkrets än ordentligt pumpade däck, vilket gör dem snurra snabbare än de övriga hjulen.